„Ilustracja do ulubionej książki”

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

 UCZNIÓW KLAS 1-3

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

PLASTYCZNO – CZYTELNICZYM

„Ilustracja do ulubionej książki”

 

Regulamin konkursu czytelniczego dla klas I-III. „Ilustracja do ulubionej książki”.

 
I. Adresat konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

II. Cele konkursu:

 1. Promocja czytelnictwa.
 2. Zachęcenie do czytania książek.
 3. Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbierania dzieł literackich.
 4. Pobudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie kształtowania umiejętności i gromadzenia wiedzy.
 5. Wdrażanie do samodzielnej pracy i rozwój umiejętności plastycznych.

III. Organizacja konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I – III.
 2. Termin konkursu: 7 – 21.12 2022r.
 3. Zostaną przyznane nagrody indywidualne dla laureatów konkursu (I, II, III miejsce).
 4. Na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczona informacja o przebiegu konkursu oraz galeria wykonanych prac.

IV. Organizator konkursu:

 1. Biblioteka szkolna

 

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści