Kalendarz roku szkolnego 2011/2012

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) i po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i Rady Rodziców dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu ustalił w roku szkolnym 2011/2012 następujące dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2011r.
3 kwietnia 2012r.

W dniach dodatkowo wolnych będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Dni do odpracowania:

31 października 2011r. – poniedziałek -odpracowanie w dniu 17 września 2011r.
4 maja 2012r. piątek – odpracowanie w dniu 5 listopada 2011r.
8 czerwca 2012r. – piątek – odpracowanie w dniu 14 kwietnia 2012r.

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści