Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polaków wolnej Ojczyzny.

11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa, a do Warszawy przyjechał marszałek Józef Piłsudski, któremu Rada Regencyjna przekazała władzę w państwie. W roku 1918 polskie państwo było dopiero u progu swojego odrodzenia po 123 latach nieistnienia na mapie Europy. Polaków czekała jeszcze walka o kształt granic Polski, odbudowa miast i wiosek po wojennych zniszczeniach, budowa sieci dróg i kolei, ujednolicenie prawa, systemu wag, miar, waluty, a nawet języka, na  obszarach, które  przez ponad wiek należały do trzech odrębnych państw (Rosji, Austrii i Prus). W tym dniu wspominamy o pokoleniach Polaków – patriotów, którzy niestrudzenie, pomimo wielu przeciwności, walczyli, by odzyskać wolność i ciężko pracowali nad budową i rozwojem Ojczyzny.

Czym jest współcześnie PATRIOTYZM? Kim jest współczesny PATRIOTA?

Oto jak te pojęcia wyjaśniają uczniowie naszej szkoły (pisownia oryginalna):

Patriotyzm to otwartość, tolerancja, znajomość historii. Patriota szanuje swoją Ojczyznę, jest gotowy do jej obrony. Czyni dobro na rzecz swojego kraju. Dba o tradycję, kulturę i język ojczysty.
Małgosia, klasa 4

Dla mnie bycie patriotą to dbanie o planetę, kibicowanie polskim sportowcom i uczestniczenie w tradycjach naszego kraju. Podczas rożnych świąt narodowych wywieszam z rodzicami biało-czerwoną flagę przed domem, na znak mojego patriotyzmu i solidarności z państwem polskim. Często biorę udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych z tematyką Polski. Kocham swój kraj!
Amelka, klasa 4

Patriotyzm to nie tylko walka o wolność ojczyzny, ale też miłość lub przywiązanie do kraju ojczystego, utożsamiania się z nim, oraz pracowanie dla dobra narodu. Trzeba pamiętać że wywyższanie się ponad inne narody, chęć ich poniżania, wrogość i nienawiść, to nie są oznaki patriotyzmu lecz ksenofobii, nacjonalizmu i szowinizmu. Patriotyzm na co dzień można okazywać poprzez: poznawanie polskiej historii i pogłębianie wiedzy na jej temat, poznawanie polskiej kultury (również regionalnej), uczestniczenie w niej, a także jej współtworzenie; kultywowanie tradycji,
poznawanie życiorysów i dokonań ważnych dla Polski postaci – nie tylko bohaterów walki o wolność, ale także ludzi kultury i nauki, uczestnictwo w obchodach świąt i rocznic ważnych dla kraju, troskę
o zabytki kultury i miejsca pamięci, troskę o środowisko naturalne i dziedzictwo przyrodnicze swojego kraju, angażowanie się w działalność społeczną i charytatywną, przestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego, uczciwość, płacenie podatków w kraju i kupowanie polskich produktów (to tzw. patriotyzm konsumencki), świadome uczestnictwo w wyborach i inną działalność obywatelską, dbanie o dobre imię swojego narodu i kraju zarówno wewnątrz, jak i poza granicami Polski (np. godne zachowywanie się), kibicowanie polskim sportowcom, troskę o swój rozwój zawodowy i osobisty – by móc w przyszłości oferować swoje umiejętności innym członkom społeczeństwa (np. pracując w kraju, a nie za granicą),codzienną życzliwość wobec innych. Wielcy ludzie też zostawili na bardzo wskazówek jak dbać o ojczyznę, np.:  John Fitzgerald Kennedy “Nie pytajmy, co może zrobić dla nas Ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić”. Juliusz Słowacki “Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy, a drugie pół dla szczęścia zachowa.
Szymon, klasa 8

Patriotyzm to przywiązanie do tradycji i obyczajów. Jest to także więź duchowa i emocjonalna z tymi , którzy są naszymi Rodakami, dla których ważna jest walka o wspólne dobro-Ojczyznę. Patriotyzm również przejawia się tym, żeby nie zapominać o historii i o tym, skąd się wywodzimy, przywodząc na myśl tych, którzy nad dobro własne przekładali dobro Ojczyzny.

Aleksandra, klasa 8

Według mnie patriotyzm jest to więź łącząca człowieka z krajem, z którego pochodzi. Można mieszkać w wielu krajach, zakładać tam rodziny, zarabiać pieniądze, jednak Ojczyznę ma się jedną.
Cytując za Oliwierem Wendlem Holmesem “Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.”
Inga, klasa 8

Patriotyzm to miłość i przywiązanie do własnego kraju.
Dla mnie patriotyzm to bezpieczeństwo i życie w kraju bez wojen. Jestem patriotą, ponieważ szanuje Polskę jako moją ojczyznę. Szanuję flagę i godło jako symbole narodowe.
Patriotyzm możemy okazywać pomagając innym: bezdomnym, chorym, biednym. Obecnie powinniśmy dbać o nasz kraj i nasze zdrowie nosząc maseczki, a także dbać o jego czystość
np. segregując śmieci.
Adam, klasa 4

Patriotyzm według definicji z Wikipedii jest to:” postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony”. Wiadomo, że są różne oblicza patriotyzmu w czasie wojny i w czasie pokoju. Walcząc za Ojczyznę z bronią w ręku łatwiej jest nazywać się patriotą. Co innego kiedy to nie jest potrzebne. Obecnie patriotyzm powinien wiązać się ze zgodnym życiem, wytrwałą pracą i chęcią poszerzania swoich wiadomości. Pomimo różnych niedogodności żyć w swoim kraju i wśród swoich obywateli. Według mnie bardzo dobrze odzwierciedla pojęcie patriotyzmu cytat z,, Kamieni na szaniec” A. Kamieńskiego ,,Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym aby po cichu z zaciśniętymi zębami nie co pochylonym karkiem ale z podniesiona głowa żyć w niej i nie uciekać!”
Natan, klasa 8

Pojęcie patriotyzmu ma dla mnie wiele znaczeń, jednak najczęściej pojmuję go jako miłość i szacunek do swojego kraju – zarówno jego pięknej i pełnej poświęceń historii, jak i jego współczesnego obrazu. Bycie patriotą w dzisiejszych czasach może wydawać się trudne, szczególnie gdy na ulicach naszych polskich miast dochodzi do walk, podziałów, protestów, ale nawet w takich chwilach jest to bardzo potrzebne i ważne. My młodzi powinniśmy szanować polską flagę i godło, pamiętać o ważnych wydarzeniach historycznych. Ale przede wszystkim, tak na co dzień powinniśmy być dobrymi i uczciwymi ludźmi, powinniśmy utrzymywać porządek wokół siebie, troszczyć się i pomagać sobie nawzajem, odnosić się z kulturą do każdego człowieka – taka postawa również charakteryzuje dobrego patriotę.
Oliwia, klasa 7

” Patriotyzm powinien podlegać na miłości; zbyt często zaś polega na nienawiści obcych ”
(Kazimierz Przerwa- Tetmajer)

Patriotyzm to my sami, to ktoś kto kocha swoją Ojczyznę i jest gotowy się dla niej poświęcić. To szacunek dla swoich Rodaków. To obrona przed złymi słowami. To miłość do rodziny i przyjaciół. Trzeba kochać swoją Ojczyznę bez nienawiści do innych.
” Ojczyzna , to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje Ciebie. ”
(Stefan Pacek)
Julia, klasa 7

Patriotyzm  dla mnie to miłość do Ojczyzny. Jest nim także dbałość o nasz kraj, o opinię o nim, godne reprezentowanie i szanowanie środowiska Polski. Bardzo ważne dla mnie w patriotyzmie jest
poznawanie historii Polski. Patriotycznym obowiązkiem jest udział w wyborach, zawsze namawiam do tego członków rodziny. Interesuję się tym co obecnie dzieje się w naszym kraju i staram się zrozumieć, czy jest to dobre dla Ojczyzny. Jak wiemy z historii,  postawa patriotyczna w czasie wojny to walka o Ojczyznę i zachowanie tożsamości narodowej, języka i kultury. 
 

Bartosz, klasa 8

Moją Ojczyzną jest Polska, to tutaj się urodziłem, wychowuję i kultywuję polskie tradycje narodowe, takie jak polska wigilia i odwiedzanie grobów w Dzień Wszystkich Świętych, dbam także o piękno mowy ojczystej. Dla mnie bycie patriotą to uczenie się historii Polski i wyciąganie wniosków z przeszłych wydarzeń. Pomimo tego, że Polski nie było po rozbiorach przez sto dwadzieścia trzy lata na mapie Europy, Polacy konsekwentnie walczyli o jej niepodległość. Czytam literaturę polską i wiem że mam szczęście, że żyję w wolnym kraju, gdyż twórczość, na przykład Mickiewicza, uświadamia mi co to tęsknota za Ojczyzną. Często wyjeżdżam na wycieczki w różne zakątki Polski i zwiedzając ich zabytki poznaję historię kraju; w górach i nad morzem poznaję walory przyrodnicze Polski.

Filip, klasa 8

Patriotyzm jest to miłość i  szacunek do Ojczyzny jak i symboli narodowych czyli flagi oraz godła polskiego. „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”( J. Wybicki).Tą pieśń śpiewali żołnierze, gdy szli na wojnę ponad 80 lat temu, w dzisiejszych czasach możemy to okazać np. poprzez ekologię. Gdy dbamy o czystość w lesie czy segregujemy śmieci pokazujemy że nasza Ziemia jest dla nas ważna. Szacunek dla naszej Ojczyzny możemy wyrazić poprzez  celebrowanie najważniejszych
świąt Polskich i np. wywieszanie flagi i przyjmowanie odpowiedniej postawy podczas hymnu 

Oliwia, klasa 5

 

A co znani Polacy mówili  na temat patriotyzmu?

 Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. 
Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje.
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
Jan Paweł II

„Ja i ojczyzna – to jedno 
Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi,
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.
Adam Mickiewicz” 

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”. 
Bolesław Prus” 

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”
Cyprian Kamil Norwid

Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska

Józef Piłsudski

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści