Konkurs poświęcony poezji ks. Twardowskiego

SZKOLNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI  KS. JANA TWARDOWSKIEGO:

„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”.

Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Szkół Nr 2 w Sosnowcu

Parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Sosnowcu

Adresaci:

– Uczniowie klas I –VIII.

Cele Konkursu:
– rozbudzenie zainteresowań poezją religijną oraz jej promocja,
– upowszechnianie sztuki „żywego” słowa,
– poznanie twórczości ks. Jana Twardowskiego,
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją ks. J. Twardowskiego,
– prezentacja umiejętności uczniów,
– rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
– promowanie wartości nieprzemijających.

Zasady Uczestnictwa:

Kategoria plastyczna – przekład intersemiotyczny – dla uczniów kl. I – III:

Uczeń indywidualnie wykonuje pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format oraz technika pracy jest dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. Praca powinna zwierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, klasę, tytuł wiersza,
Prosimy o dołączenie do pracy plastycznej – tekstu wiersza.

Komisja konkursowa ocenia:* zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza, * inwencję twórczą,* estetykę i samodzielność wykonania.

Kategoria recytatorska dla uczniów kl. IV – VIII:

Warunkiem uczestnictwa w tegorocznej edycji jest przesłanie nagrania (obowiązkowo obraz i dźwięk) recytacji wybranego wiersza. Nagranie nie może przekraczać pięciu minut.  Można wykorzystać rekwizyty.
Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 5 punktów: *stopień opanowania pamięciowego tekstu, *interpretację tekstu, *ogólne wrażenie artystyczne.
Wymagane jest, aby Uczeń przed recytacją przedstawił się i podał tytuł wiersza !

TERMINY:

Termin dostarczenia prac w kategorii plastycznej  upływa z dniem 10 listopada 2021 r. (środa). Prace prosimy przekazywać do p. Sylwii Wasiel i do nauczycieli religii.

Termin przesyłania video nagrań w kategorii recytatorskiej, do dnia 10 listopada 2021 r. (środa) tylko na adres meilowy koordynatorów.

LAUREACI KONKURSU SZKOLNEGO WEZMĄ UDZIAŁ W KONKURSIE REGIONALNYM !

Koordynatorzy Konkursu:

mgr Klaudia Kwiatkowska – kwiatekdg@op.pl
mgr Sylwia Wasiel – srw1980@o2.pl
mgr Tomasz Flak: tfscj@wp.pl

 

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści