Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej

Wydział  Zdrowia  Urzędu  Miejskiego  w  Sosnowcu
zaprasza  do  udziału  w  programie  profilaktycznym  pn.:

Program  profilaktyki  próchnicy  u  dzieci  i  młodzieży  szkolnej

finansowanym  przez  Gminę  Sosnowiec

 

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia próchnica jest to proces patologiczny, który prowadzi do odwapnienia i proteolitycznego rozpadu twardych tkanek zęba.

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój próchnicy są bakterie, które w procesie rozkładania cukrów obecnych w produktach żywnościowych wytwarzają kwasy niszczące szkliwo. Istotny jest również czas zalegania pokarmu w jamie ustnej. Im bardziej lepki pokarm i dłużej przetrzymywany w jamie ustnej tym większe ryzyko rozwoju próchnicy. Próchnica jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą narządu żucia, dotyczącą osób w każdym wieku. Szczególnie ważnym problemem jest próchnica wśród dzieci. W wieku 5-6 lat w jamie ustnej pojawia się uzębienie stałe obecne u człowieka już do końca życia, a w wieku 12-14 lat kończy się okres wymiany uzębienia i już w tym okresie próchnica staje się dużym zagrożeniem dla zdrowia.

Wysokie wartości wskaźników świadczą o skali problemu i dają podstawę do podejmowania wszelkich działań, które będą służyły poprawie stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży. Kluczowe działanie w profilaktyce próchnicy zębów powinno być skierowane na zmniejszenie produkcji kwasów w jamie ustnej przez eliminację bakterii i cukrów oraz zwiększenie odporności zębów. Zdrowie jamy ustnej zależy w dużym stopniu od nas samych, od naszej świadomości i znajomości problemu.

Istotnym elementem profilaktyki fluorkowej jest zabieg lakierowania zębów, który cechuje się dużą skutecznością w grupie dzieci pomiędzy 6 a 14 rokiem życia. Głównym celem lakierowania zębów jest wzmocnienie szkliwa i jego ochrona przed działaniem bakterii. Regularne lakierowanie pozwala skutecznie zapobiegać powstawaniu próchnicy.

Badania wykonywane w ramach programu:

W ramach programu wykonywane są bezpłatne badania dentystyczne obejmujące:

– ocenę stanu higieny jamy ustnej, stanu uzębienia oraz warunków zgryzowych z orzeczeniem lekarza stomatologa;

– zabieg jednokrotnego lakierowania zębów stałych;

– instruktaż mycia zębów.

Ponadto w ramach programu zostanie przekazana informacja na temat prawidłowej higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania rodzicowi/opiekunowi, którzy dobrowolnie zadeklarowali uczestnictwo swojego dziecka w w/w badaniu.

 

Kryterium wykluczającym z udziału w programie jest brak zgody od rodzica/opiekuna dziecka na udział w badaniu.

Adresaci programu:

Program skierowany jest do dzieci zamieszkałych i zameldowanych w Sosnowcu w wieku od 6 r.ż. do 12 r.ż. oraz w wieku 15 lat

Termin realizacji programu:

od dnia 7 listopada do dnia 14 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania limitu badań

Jak skorzystać z badań?

Bezpłatne badania dentystyczne można wykonać w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Instytucie Zdrowia Centrum w Sosnowcu, ul. Teatralnej 10 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00

Do rejestracji nie wymagane jest skierowanie, wystarczy, że rodzic/opiekun zgłosi się ze swoim dzieckiem (po dokonaniu wcześniejszej rejestracji) w wyznaczony dzień.

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00 w rejestracji ogólnej w obiekcie Instytutu Zdrowia Centrum w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 10.

Rejestracji można dokonać osobiście lub umówić się na wizytę telefonicznie /32/ 299-44-55 lub /32/ 726-47-23

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /32/ 299-44-55 lub /32/ 726-47-23

Na czym polega zabieg?

Zabieg lakierowania zębów jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym. Najpierw stomatolog dokładnie oczyszcza ich powierzchnię, płucze i osusza. Następnie nakłada preparat (lakier fluorowy) zawierający silne stężenie fluoru na powierzchnie wszystkich zębów. Lakier charakteryzuje się dużą lepkością, dzięki temu dobrze przylega do zębów. Wszystko trwa od 5 do 10 minut. Lakier twardnieje, tworząc na zębach przezroczystą błonkę. Fluor jest stopniowo uwalniany z zaschniętej na powierzchni zębów warstwie. Po lakierowaniu nie można nic jeść ani pić przez około dwie godziny. W tym dniu nie należy też szczotkować zębów. Lakier utrzymuje się na powierzchni zębów od kilku godzin do kilku dni. Zabieg lakierowania zębów zaleca się przeprowadzać regularnie co pół roku, natomiast przy dużej podatności na próchnicę cztery razy w roku (co trzy miesiące), ale nie częściej.

Mimo wysokiego stężenia fluoru stosowane preparaty są bezpieczne dla dzieci. Nie stwarzają żadnego ryzyka przy przypadkowym połknięciu. Lakier fluorowy stosowany u dzieci ma barwę miodu co ułatwia lekarzowi kontrolę ilości aplikowanego preparatu.

Jak przygotować się do zabiegu?

Na zabieg lakierowania zębów najlepiej zdecydować się po oczyszczaniu zębów, czyli po scalingu i piaskowaniu, gdyż osad czy kamień nazębny utrudnią dostarczanie zębom fluoru. Wówczas skuteczność zabiegu wzrasta i osiąga maksymalny efekt. Poza tym wymogiem, aby zęby były czyste, nie ma innych ograniczeń co do stosowania tego zabiegu profilaktycznego.

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści