Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzonewykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat
Wyjątek stanowią szkoły specjalne, do których rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.
Prosimy odwiedzić stronę https://slaskie.edu.com.pl/kandydat i zapoznać się z zawartymi tam informacjami.

Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Aby sprawnie przejść przez ten proces należy zapoznać się terminami rekrutacji, które znajdują się w zakładce TERMINY NABORU oraz z dostępnym materiałami w formie filmów oraz  podręcznika dla kandydata, który jest umieszczony w zakładce POMOC.

Bardzo ważnym elementem rekrutacji są terminy, w których należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, np. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych do 29 maja do godz.15.00, natomiast do pozostałych typów oddziałów np.ogólnodostępnych takie dokumenty należy złożyć do 19 czerwca do godz.15.00

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści