Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

  • Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 15 – 19.05.2023 r. ZAŁĄCZNIK NR 1. Deklaracji nie należy drukować samodzielnie, zostanie ona opieczętowana i wydana rodzicom przez Placówkę.
  • Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 22.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. Wraz z deklaracją rodzice składają „Oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.
  • 5 czerwca br. o godz. 14.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami poniższego dokumentu:

Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2023 roku

 

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści