Szanowni Rodzice!

Od 14 marca 2022 r. w naszej szkole będą realizowane  zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.
W zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów.
Szczegółowe kwestie reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U 2022.poz. 339).
 
Zajęcia będą realizowane w naszej szkole przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. Prowadzone będą od marca 2022 r. do grudnia 2022 r.
Zainteresowanych rodziców tą formą pomocy dla swojego dziecka proszę o kontakt z p.Katarzyną Ślęzak poprzez dziennik elektroniczny do dnia 09.03.2022 do godz.14.00.

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści