Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV – 08.06.2015

Regulamin „Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego

dla klas IV”

I . Cele konkursu:

Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej, rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów klas IV,  motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego, wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów.

II. Organizator konkursu:

Organizatorem „Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas IV” jest p. Aleksandra Bonek-Sikorska

III. Kategoria wiekowa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV naszej szkoły podstawowej.

IV. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas IV.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela uczącego danego ucznia języka angielskiego najpóźniej do 07.06.2015 r.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników.

V. Zakres programowy:

Konkurs ma formę testu i obejmuje materiał klasy IV.

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści