Złote Szkoły NBP – II edycja 2021/2022

Lekcja z ekonomią Debata szkolna Warsztat uczniowski

Nasza szkoła przystąpiła do programu Złote Szkoły NBP II edycja 2021/2022. Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne

Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w szkole tworzą:

  • uczniowie klas ósmych: Filip Deluga, Maciej Ryszka, Amelia Patej, Zofia Zabiegała, Dominika Żółtak, Wiktoria Domańska, Karolina Irzyk, Martyna Więckowska, Oskar Wawrzyniak, Dominik Cyran.

  • Nauczyciele: Jolanta Czapla, Piotr Morka.

Czym jest program „Złote Szkoły NBP”
Nagrody II edycji programu „Złote Szkoły NBP”
Zadania II edycji programu „Złote Szkoły NBP”
Bezpieczni w finansach osobistych

 

Temat II edycji 2021/2022 programu to: BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH

Bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi to nauczyć się dbać o własne pieniądze tak, by ograniczać ryzyko ich utraty w różnych życiowych sytuacjach. Warto pamiętać, że mamy wolność wyboru metody płatności. Płacąc gotówką, dobrze jest umieć rozpoznawać zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwami. Korzystając z bankowości elektronicznej w tym mobilnej, trzeba przestrzegać żelaznych zasad bezpieczeństwa chroniących przed cyberzagrożeniami. Mając oszczędności, trzeba wiedzieć, jak je bezpiecznie przechowywać. Inwestując, trzeba umieć oszacować ryzyko, a pożyczając, unikać pułapki rosnącego zadłużenia. Zawsze trzeba wnikliwie czytać umowy dotyczące zobowiązań finansowych i podpisywać je tylko wtedy, jeśli nie budzą żadnych wątpliwości. Mając te umiejętności, jesteśmy BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH!

 

Siedem zagadnień, które powinny być poruszone w realizowanych zadaniach programu II edycji to:

  1. Gotówka jako powszechnie akceptowana metoda płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z gotówki i rozpoznawać zabezpieczenia polskich banknotów?
  2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.
  3. Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?
  4. Zagrożenia związane z produktami finansowymi oferującymi wysoką stopę zwrotu.
  5. Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?
  6. Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?
  7. Sztuka zawierania zobowiązań finansowych. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

 

Do wykonania są trzy zadania: lekcja z ekonomią, debata szkolna i warsztat uczniowski. Za przygotowanie i realizację zadań odpowiada drużyna. Każde z zadań może być przeprowadzone stacjonarnie w szkole lub on-line.
 
Lekcja z ekonomią
Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji na temat II edycji programu w ramach dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja lub cykl lekcji mogą być przeprowadzone przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów, dla jednej grupy uczestników lub wielu różnych grup np.: na lekcji matematyki umiejętności arytmetyczne mogą zostać wykorzystane do wyliczania raty kredytu, na lekcji chemii można dowiedzieć się, z czego zrobione są monety, a na geografii uczniowie mogą zapoznać się m.in. z czynnikami determinującymi rozwój społeczno-gospodarczy różnych państw. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.
 
Debata szkolna

Zadanie polega na organizacji debaty na temat II edycji programu. Można wybrać dowolną formę debaty, np.: debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona raz lub wielokrotnie dla jednej lub wielu grup uczestników. Do debaty mogą być zaangażowani eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych. Za wybór ekspertów odpowiada drużyna.
 
Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które utrwalą w ciekawy sposób praktyczne aspekty tematu II edycji programu. Warsztat może być poprowadzony np. z wykorzystaniem metody lekcji odwróconej, z użyciem pomocniczych materiałów edukacyjnych takich jak np. prezentacja, film typu screencast, karty pracy, teksty źródłowe itp. Warsztat może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Uczniowie prowadzący warsztat powinni być wspomagani przez opiekuna merytorycznego, który posiada wiedzę dotyczącą tematu przewodniego. Może to być np. nauczyciel ze szkoły, uczelni czy innych placówek naukowych. Za wybór opiekuna merytorycznego odpowiada drużyna.

Do każdego opisu z przebiegu zadań wymagane jest dołączenie filmu ilustrującego przebieg zadania, w którym będą zawarte opinie uczestników na temat wartości edukacyjnej zrealizowanych zadań. W formularzu można również dołączyć pięć załączników tj. zapis wideo danego zadania w formacie MP4, maks. 100 MB, a także materiały powstałe w trakcie realizacji zadania np. autorskie scenariusze lub konspekty w plikach Word lub PDF, prezentacje PowerPoint, artykuły, plakaty, zdjęcia w plikach JPG (nieobligatoryjne). Zachęcamy do prowadzenia chronologicznej dokumentacji z realizacji zadań programu w internecie np. na stworzonej przez drużynę stronie poświęconej udziałowi w programie Złote Szkoły NBP lub na podstronie szkoły lub w mediach społecznościowych, a link do tej dokumentacji można zamieścić w formularzu zadań w kroku 4 „Zgłoś zadanie”.W przypadku zaangażowania w realizację zadań eksperta/ekspertów, NBP nie pokrywa kosztów związanych z ich zaangażowaniem. Natomiast w przypadku zaangażowania w realizację zadania przedstawicieli instytucji finansowych, w tym banków czy firm komercyjnych, szkoła jest zobowiązana zapewnić, że nie będą oni promowali swoich produktów i usług.

Każde zadanie należy wykonać jako odrębne działanie, opracowane i zrealizowane wyłącznie na potrzeby danej edycji programu. Zadania nie mogą być realizowane w całości lub w części w ramach innego konkursu czy programu.

W przypadku zaangażowania w realizację zadań eksperta/ekspertów, NBP nie pokrywa kosztów związanych z ich zaangażowaniem. Natomiast w przypadku zaangażowania w realizację zadania przedstawicieli instytucji finansowych, w tym banków czy firm komercyjnych, szkoła jest zobowiązana zapewnić, że nie będą oni promowali swoich produktów i usług.
 

Strony: 1 2

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści