Lekcja z ekonomią

Złote Szkoły NBP Debata szkolna Warsztat uczniowski

Karty pracy
Artykuł
Krzyżówki
Prezentacje
Prace plastyczne
Quiz
Scenariusze
Relacje z lekcji
Wywiad z ekspertem
Infografiki
Fotorelacja
Relacje on-line na facebooku

W naszej szkole, w ramach zadania Lekcje z ekonomią, przeprowadzono 103 lekcje o charakterze interdyscyplinarnym. Podczas każdej lekcji nauczyciel połączył zagadnienia ekonomii ze swoją dziedziną wiedzy. Kilka lekcji przeprowadzono jako cykl lekcji.

Wykaz przedmiotów/nauczyciel prowadzący, tematów lekcji:
 

 1. Fizyka – Jolanta Czapla – JAK SPRAWDZAĆ ZŁOTO? Badanie gęstości metodą Archimedesa.

Uczeń: wyznacza gęstość ciał stałych-stosuje wzór na gęstość, odczytuje dane z wagi, zna jednostki gęstości,- oblicza gęstość -wie jak sprawdzić autentyczność wyrobów ze złota. Cele wychowawcze lekcji: kształtowanie nawyku bezpiecznego inwestowania, oszczędzania, kształtowanie umiejętności selekcjonowania i krytycznej analizy informacji oraz argumentowania, kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Rezultaty: artykuł. karta pracy, scenariusz, prezentacja, quiz, zdjęcia, film, infografika, krzyżówka, wywiad z ekspertem złota.

 

 1. Fizyka – Jolanta Czapla – Jak oszczędzać energię elektryczną? Praca i moc prądu elektrycznego w gospodarstwie domowym.

uczeń: podaje przykłady urządzeń, w których energia elektryczna przekształcana jest na inny rodzaj energii, zna rodzaje elektrowni, w których wytwarzana jest energia elektryczna-stosuje wzory na pracę i moc prądu elektrycznego, odczytuje dane z tabliczki znamionowej urządzeń elektrycznych-zna jednostki pracy i mocy- oblicza pracę i moc prądu elektrycznego,-przelicza energię elektryczną w kWh na dżule, oblicza ilość i koszt energii elektrycznej zużywanej w domu. Wie jak oszczędzać energię elektryczną. Rezultaty: prezentacje, infografiki, karty pracy, film, scenariusz, zdjęcia, krzyżówki, quiz, plakat.

 

 1. Doradztwo zawodowe – Jolanta Czapla – Finanse a rynek pracy.

Kwestia wynagrodzenia jest niewątpliwie bardzo istotna. Na pewno nie może jednak być najważniejszą przy wyborze zawodu. Musimy uwzględniać również poziom satysfakcji z rozwijania się w interesującej nas dziedzinie, prestiż zawodu, dla niektórych istotny będzie także wkład w rozwój czy to nauki, czy technologii, bądź potrzeba świadczenie bezpośredniej pomocy innym ludziom. Tych dodatkowych czynników jest bardzo dużo. Można też stwierdzić, że zarobek może determinować nasz wybór spośród 2, 3 branych pod uwagę opcji, wówczas gdy pozostałe ważne dla nas aspekty zawodu prezentują się na porównywalnym dla nas poziomie. Rezultaty: konspekt, film, infografika, karta pracy, prezentacja, krzyżówka.

 

 1. Doradztwo zawodowe – Jolanta Czapla – Przyszłość wg futurystów.

Pozyskanie wiedzy o tym, jakie zawody z branży finansowej będą modne w przyszłości oraz poznanie szans na sukces w biznesie kobiet i mężczyzn. Konspekt, infografiki, karta pracy, barometr zawodów.

 

 1. Matematyka – Justyna Piśkiewicz-Wawrzak – Bankowość elektroniczna.

Uczeń: wie, czym jest bankowość elektroniczna; zna wady i zalety korzystania z bankowości elektronicznej; zna zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości elektronicznej; potrafi rozpoznać typowe próby phishingu. Rezultaty: prezentacja, karty pracy, quiz, scenariusz, zdjęcia. Rozmowa z uczniami dotycząca bankowości elektronicznej, która umożliwia dostęp do rachunku bankowego za pomocą urządzeń elektronicznych. Może to być dostęp do konta bankowego przez Internet, przez aplikację komórkową, a także płatności kartą i płatności zbliżeniowe.

 

 1. Matematyka – Justyna Piśkiewicz -Wawrzak – Dobry zwyczaj -mądrze pożyczaj czyli jak nie wpaść w pętlę zadłużenia.

uczeń powinien: wyjaśniać pojęcia: oprocentowanie, prowizja, pożyczka, „chwilówka”, wskazywać argumenty „za i przeciw” zaciąganiu pożyczek , mieć świadomość, że dług należy oddać, wymieniać instytucje finansowe udzielające pożyczek/kredytów , wskazywać różnicę pomiędzy bankami i parabankami – określać ryzyko związane z zaciąganiem szybkich i łatwych pożyczek oferowanych przez instytucje pozabankowe. Zapoznanie uczniów z pojęciami kluczowymi typu: bank, chwilówka, firma pożyczkowa, odsetki, oprocentowanie, parabank, pożyczka. Rezultaty: karty pracy, quiz, scenariusz, infografika.

 

 1. Godzina wychowawcza – Justyna Piśkiewicz -Wawrzak – Świadomy konsument, czyli jak kupować i reklamować?

Ambasadorzy bardzo chętnie włączali się do zadań przygotowując materiały dydaktyczne. Został ogłoszony również konkurs plastyczny dla uczniów klas VII i VIII na projekt banknotu o nominale 1000 zł. Autorzy prac mieli za zadanie zaprojektować awers i rewers banknotu o nominale 1000 zł z postacią z historii Polski współczesnej, której osobowość winna być autorytetem dla przyszłych pokoleń.

 

 1. Chemia – Renata Kmita – Zastosowanie węglowodorów w motoryzacji- ekonomia tankowania

1.Węglowodory jako związki węgla i wodoru, ustalenie składu chemicznego ropy naftowej, omówienie procesu destylacji frakcjonowanej
2.rozwinięcie: przedstawienie produktów destylacji ropy naftowej, omówienie wykorzystania produktów destylacji w różnych dziedzinach przemysłu, podkreślenie roli ropy jako głównego surowca energetycznego, porównanie spalania różnych paliw w różnych typach silnikach samochodowych
3. podsumowanie: dokonanie obliczeń i porównanie wyników , wyciągnięcie wniosków dotyczących ekonomicznych aspektów transportu samochodowego

 

 1. Informatyka – Danuta Kiełb – Temat lekcji: Czy moje pieniądze są bezpieczne w sieci?

  Cykl lekcji informatyki, przeprowadzony zgodnie z podstawą programową, miał na celu rozwijanie podejścia algorytmicznego przy rozwiązywaniu sytuacji problemowych w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa w korzystaniu z różnych sposobów płatności internetowych oraz instytucji finansowych.

  Przedstawiony problem monitorowania własnych wydatków z konta bankowego (subkonta bankowego) oparty został o zasady budowania haseł, korzystania z różnych haseł, dokonywania ich zmian, ale także wyczulenia na zjawiska wyłudzania danych dostępu do transakcji finansowych czy też oszustw lub phisingu.


  Złote Szkoły NBP Debata szkolna Warsztat uczniowski

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści