Zebrania i wywiadówki

Zebrania z rodzicami

Rok szkolny 2018/2019

10.09.2018 r. – zebranie z rodzicami
05.11.2018 r. – zebranie z rodzicami
17.12.2018 r. – zebranie z rodzicami przed klasyfikacją za I semestr
28.01.2019 r. – zebranie z rodzicami
18.03.2019 r. – zebranie z rodzicami
06.05.2019 r. – zebranie z rodzicami przed klasyfikacją roczną

Godziny zebrań
klasy 1 – 3 godzina 1745, klasy 4 – 8 godzina 1700


08.12.2018 r. – Kiermasz świąteczny 25.05.2019 r. – Festyn rodzinny
Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w dniu 21.09.2018 r.

Wydrukuj tę stronę