Apel Śląskiego Kuratora Oświaty

Apel Śląskiego Kuratora Oświaty
do dyrektorów szkół i placówek
oraz rodziców uczniów z terenu województwa śląskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,w związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną oraz feriami zimowymi, przypadającymi dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego w terminie od 15 do 30 stycznia 2011 r., zwracam się do Państwa z prośbą o przypomnienie do dnia 22 grudnia br. dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zwrócenie uwagi na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, zagrażające dzieciom i młodzieży podczas trwania wypoczynku.

Szanowni Rodzice,

organizując swoim dzieciom czas wolny od zajęć szkolnych, proszę zwrócić uwagę na trudne, zmieniające się warunki atmosferyczne oraz pamiętać, aby w trakcie zabaw i uprawiania sportów zimowych, korzystać z miejsc do tego przeznaczonych. Powinny to być miejsca i obiekty profesjonalnie przygotowane, na których coraz częściej można korzystać z fachowej opieki instruktorskiej. Przypominam także, że zgodnie z art. 57 i 53 d ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej, osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia przez nią 15. roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego. Jest to obowiązek egzekwowany od osób pełniących opiekę nad dziećmi i młodzieżą pod karą grzywny lub nagany. Jednocześnie należy pamiętać, aby sprzęt sportowy, z którego korzystają dzieci i młodzież był sprawny, sprawdzany przed każdym użyciem, a przede wszystkim dostosowany do umiejętności i wieku dziecka. Bezwzględnie należy unikać jazdy na łyżwach na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz jazdy na sankach po drogach publicznych, a także w miejscach bezpośrednio przy nich położonych.
Szanowani Państwo! Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest naszą wspólną troską, proszę zatem o skuteczne i przemyślane działania w tym zakresie.

Wicekurator

mgr Dariusz Wilczak

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści