Dla rodziców dzieci przedszkolnych

Szanowni Państwo!

       Ważnym zadaniem rodziców, nauczycieli oraz biblioteki jest  rozbudzanie w dzieciach zamiłowania do treści zawartych w słowie drukowanym, aby swej drogi do dorosłości szukali nie tylko w nowoczesnych mediach, ale też w książce. Zadaniem przedszkola jest wytworzenie silnej motywacji do lektury, uczynienie lektury książki zajęciem atrakcyjnym

i przyciągającym w taki sposób, by książka zaspokajała różnorodne potrzeby i pragnienia dziecka w obszarze intelektualnym jak i emocjonalnym. Wychowanie do lektury nie należy jednak wyłącznie do zadań przedszkola i biblioteki, wymaga ono też powszechnego zaangażowania rodziców oraz różnych pozaszkolnych instytucji oświatowych.

       W roku szkolnym 2021/22 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego głównym celem jest podniesienie aktywności czytelniczej dzieci oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Uczestnictwo w programie sprawiło, że biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu otrzymała dotację na zakup literatury dla dzieci w wieku 3- 6 lat, zaś przedszkolaki i wychowawcy przedszkolni wezmą udział w różnorodnych projektach oraz imprezach promujących czytelnictwo.  Realizacja programu to dobra okazja, by zaangażować Państwa w zachęcanie dzieci do czytania książek, ich wypożyczania oraz kupowania. To najpierw rodzicom powinno zależeć, by dzieci sięgały po książki, gdyż zalety czytania książek są dla nich bardzo ważne i korzystne. Joanna Papuzińska w książce pt. „Czytanie domowe” podkreśla ważną rolę domu w wychowaniu do czytelnictwa. Według autorki „nawyk kontaktu z książką jest pewnym posagiem intelektualnym, który dziecko wynosi z domu. Decyduje o jego wiedzy, a także o pewnych właściwościach charakteru, preferowanych wartościach i postawach”.

         Informując o realizacji programu chciałabym zachęcić Państwa do podjęcia indywidualnych, codziennych działań prowadzących do uświadamiania dzieciom przyjemności płynącej z czytania.

 Czytanie dzieciom przynosi wiele korzyści:

  • pogłębia więź z dzieckiem,
  • wzbogaca słownictwo,
  • pogłębia wiedzę,
  • pobudza wyobraźnię,
  • wspomaga koncentrację,
  • poprawia pamięć,
  • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera,
  • uczy pożytecznego spędzania wolnego czasu.

 Renata Reczko, nauczyciel- bibliotekarz

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

To Cię może zainteresować ...

Skip to content