Informacja dla Rodziców

Odpłatność za obiady w grudniu 2018 r.

14 x 3,00 zł = 42,00 zł

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad.

Ze względu na krótki okres rozliczeniowy wpłat proszę dokonywać
najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 r.

Żywienie dzieci w miesiącu grudniu kończy się w dniu 20.12.2018 r.

Na numer konta PKO BP SA 83 1020 2313 0000 3502 0579 6521

W tytule proszę podać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.

Prosimy o niedokonywanie samodzielnych korekt

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 690 450 615

w godzinach od 7.00 – 11.00

Prosimy o dokonywanie wpłat w tym terminie. Od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych będą naliczane i pobierane ustawowe odsetki, ponieważ Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2103 i poz. 2104 ) nakłada taki obowiązek na kierownika jednostki budżetowej.

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści