Zapraszamy do biblioteki

Od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) biblioteka szkolna wznawia działalność.

Zapraszamy do biblioteki po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami zgodnymi z zalecaniami MEN, MZ oraz wytycznymi  GIS dotyczącymi korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 1. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczanie.
 2. Stanowiska czytelnicze zostają wyłączone z użycia.
 3. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru oraz przestrzeni bibliotecznej.
 4. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w bibliotece do 2, z zachowaniem minimum 2 metrowej odległości pomiędzy oczekującymi na realizację zamówienia.
 5. Użytkownikom zaleca się wcześniejsze zamówienia i rezerwację książek (telefonicznie – telefon do sekretariatu lub przez dziennik elektroniczny na pocztę bibliotekarza).
 6. Zwracane książki należy odkładać do wyznaczonych i opisanych datą pudeł.
 7. Zwrócone książki będą poddane 3-dniowej kwarantannie.
 8. Po okresie kwarantanny egzemplarze zostają włączone do użytkowania.
 9. Użytkownicy zobowiązani są do nieprzekraczania wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).
 10. Co godzinę będzie przeprowadzane wietrzenie pomieszczenia biblioteki.
 11. Lada biblioteczna będzie każdorazowo dezynfekowana po obsłudze czytelnika.

Renata Reczko

 

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści